Grafické práce

Naše společnost může ve vlastním grafickém studiu připravit začínajícím firmám tzv. „Corporate identity“, což je grafický vizuál firmy (logo a pravidla jeho používání). Dále pak v rámci plánování a výroby jednotlivých prvků propagace tvorbu grafických návrhů a v neposlední řadě sazbu, zlom a předtiskovou přípravu všech druhů tiskovin.