Tiskové služby

Portfolioofsetový tisk

Tento druh tisku slouží zpravidla k tisku větších nákladů tiskovin na papír.

 • tisk vizitek, pozvánek, kartiček
 • tisk letáků, brožur, katalogů
 • tisk hlavičkových papírů, firemních tiskovin (formuláře, objednávky apod.)
 • tisk plakátů, inzertních novin, časopisů
 • obálky

Portfoliosítotisk

Tento druh tisku se využívá především na tisky odolné v exterieru a na tisky v menších a středních nákladech.

 • samolepy, štítky, cedule, cedulky
 • plakáty, letáky, vizitky
 • potisk reklamních předmětů
 • potisk reklamních textilií (trička, tašky, vlaječky)
 • potisk PE a papírových tašek
 • vlajky, transparenty, bannery
 • potisk PVC materiálů
 • plastové karty
 • potisk PE (igelitových) a papírových tašek

Portfoliomalonákladový digitální tisk

Tento druh tisku umož