Velkoplošný digitální tisk


Tento druh tisku slouží k výrobě větších a velkých formátů. Tisky mohou být na širokou škálu materiálů určených jak do interieru tak exterieru. Exterierová (UV) odolnost je závislá na konkrétních podmínkách a povrchové úpravě (ochraně) tisků. Zpravidla se pohybuje do 5-ti let.

  • billboardy, velkoformátové cedule
  • velkoplošné samolepy
  • samolepy s fotografickými motivy
  • bannery, trasparenty, plachty
  • plakáty, výstavní expozice